Aanmelden open dagen

De informatieavonden voor ouders van groep 8 leerlingen zullen dit jaar iets anders dan normaal plaatsvinden. Wij willen deze in een aantal sessies organiseren met kleine groepjes. Daarom vragen wij je vooraf aan te melden en een voorkeur aan te geven voor dag en tijd. Zo hopen wij iedereen zoveel mogelijk op het juiste moment te kunnen ontvangen.

Video’s