Over het BNC

UNESCO scholen

Wat kun jij bijdragen aan een betere wereld?

We hebben maar één planeet en samen wonen we hierop. hoe doe je dat? Het BNC is UNESCO-school geworden, omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen bij te dragen aan een betere wereld. Dit doen we door extra aandacht te geven aan de UNESCO-thema’s Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel leren en duurzaam ontwikkeling. We zijn dan ook UNESCO-school geworden(en daar zijn we trots op!) en maken dan ook deel uit van het internationale netwer van UNESCO-scholen

Het UNESCO-programma is onderdeel van ons Burgerschapsonderwijs

Meer infomatie over UNESCO-scholen is te vinden op www.unescoscholen.nl.

Een greep uit activiteiten in het kader van de UNESCO-thema’s: