Praktische informatie

Downloads

Download of bekijk hier onder de laatste versie van onze schoolgids, het schoolplan of de overgansnormering.

Schoolgids 2023 - 2024

BNC folder

Schoolplan 2022 - 2026

Schoolveiligheidsplan 2023 - 2024

Programma van Toetsing en Afsluiting - jaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting - jaar 4

Onderwijsresultaten

Overgangsnormen 2023 - 2024

Schoolondersteuningsprofiel

Anti-pestbeleid 2023 - 2024