SCHOOLREGELS

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in en rond de school. Om die reden wordt er op toegezien dat we allen de schoolregels strikt naleven.
Om de schooldag voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

1. Wij hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen.
2. De leerling en de docent komen op tijd in de les.
3. Een ieder ruimt zijn eigen rommel op.
4. Tijdens de les
… heeft de leerling al de benodigde schoolspullen bij zich.
… wordt niet gegeten en gedronken in het lokaal.
… hebben leerlingen geen pet op en de jas ligt in dekluis of hangt aan de kapstok.
… staat de telefoon op stil en deze kan alleen na overleg met de docent worden gebruikt.
… blijven de leerlingen zitten tot de bel gaat.
5. Iedereen let op de eigen spullen. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
6. Leerlingen volgen altijd de instructie van het personeel op.
7. Leerlingen melden zich af bij de administratie als zij tussentijds weg moeten.
8. Uiteraard roken we niet op school, nemen we geen wapens, verdovende middelen of vuurwerk mee!

Acht afspraken maar, en eigenlijk zo logisch!