SCHOOLREGELS

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in en rond de school. Om die reden wordt erop toegezien dat we allen de schoolregels strikt naleven.

Om de schooldag voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

1. Wij hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen.

2. De leerling en de docent komen op tijd in de les.

3. Een ieder ruimt zijn eigen rommel op.

4. Tijdens de les…

    … heeft de leerling al de benodigde schoolspullen bij zich.

    … wordt niet gegeten en gedronken in het lokaal.

    … hebben leerlingen geen pet op en de jas ligt in de kluis of hangt aan de kapstok.

    … blijven de leerlingen zitten tot de bel gaat.

5. Iedereen let op de eigen spullen. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

6. Leerlingen volgen altijd de instructie van het personeel op.

7. Leerlingen melden zich af bij de administratie als zij tussentijds weg moeten d.m.v. een verlofbriefje ingevuld en getekend door een van de ouders.

8. . Leerlingen hebben geen telefoon bij zich in de les. Voor het eerste lesuur doet de leerling de telefoon in de kluis. Tijdens de pauze mag een leerling op zijn/ haar telefoon. Aan het eind van de pauze gaat de telefoon weer in de kluis. Tijdens tussenuren mag de telefoon alleen gebruikt worden in de kantine en bij de entree. Indien een leerling zich niet aan deze afspraak houdt, wordt de telefoon ingenomen tot 16.30 uur.

9. Uiteraard roken we niet op school, natuurlijk nemen we geen wapens, verdovende middelen of vuurwerk mee!

Negen afspraken maar en eigenlijk zo logisch!