Over het BNC

Onze school, een unieke school

Het Bernard Nieuwentijt College (BNC) is een school voor vmbo-t en havo/vwo-onderbouw, gelegen in het Groene Hart van Monnickendam. Wij kennen onze leerlingen en gaan voor een actieve schoolcarrière. Het onderwijs is grotendeels digitaal en biedt kansen voor iedere leerling!

Het BNC is een relatief kleine school. Het docententeam kent de leerlingen goed en er is intensief contact met ouders. Er zijn ondersteuningslessen, een uitgebreide zorgstructuur en indien nodig worden leerlingen intensief begeleid. De school is overzichtelijk en kenmerkt zich door een prettige sfeer.

Het BNC is ook een digitale school. De leerling werkt in de meeste lessen op de laptop en er is aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Er worden verschillende leerlingenactiviteiten georganiseerd en ieder leerjaar kent haar eigen werkweek. Wij gaan voor een digitaal en actief onderwijsprogramma!

Het BNC biedt in de onderbouw zowel vmbo-t als havo en vwo aan. Er is een havo-kansklas, waarin leerlingen worden geplaatst met het dubbel advies vmbo-t/havo maar ook sterke vmbo-t leerlingen. Deze groep krijgt les op havo-niveau en wordt uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen.

Cijfers

Niveau’s

Opbouw schooljaren

Leerjaar 1:
vmbo-t / havo-kans / havo / vwo

Leerjaar 2:
vmbo-t / havo-kans / havo / vwo

Leerjaar 3:
vmbo-t / havo*

Leerjaar 4:
vmbo-t

* Na 3 havo stappen de leerlingen
over naar een andere school.

Onze missie

Op het BNC bereiden we onze leerlingen voor op passend vervolgonderwijs en begeleiden hen naar hun plek in de samenleving. Dat doen wij door het bieden van leerlinggericht onderwijs, waarbij ruimte is voor individuele verschillen. We ontwikkelen de talenten van onze leerlingen en dagen hen daarbij uit om het maximale uit zichzelf te halen. We leren onze leerlingen zelfstandigheid door hen duidelijke en herkenbare kaders te bieden en door een afnemende sturing.

Het BNC is een uitnodigende school, gericht op de ons omringende omgeving waarbij we ervan uitgaan dat ieder mens deel uit maakt van en medeverantwoordelijk is voor de samenleving.  Werken en leren doen wij met plezier!

Onze visie

Het BNC is dé school voor voortgezet onderwijs in Waterland. Op het BNC kennen de medewerkers de leerlingen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding: daar staan wij voor. We verwachten van onze leerlingen dat ze een positieve instelling hebben en actief zijn op school, zowel binnen als buiten de lessen.