Naar de brugklas

Leren op het BNC

Lesdag

Een lesdag bestaat uit verschillende lesuren die de leerling met de klas volgt. Indien mogelijk ziet de mentor de klas iedere dag. Leerlingen werken bij een deel van de vakken digitaal en bij een deel van de vakken met een boek. We gebruiken naast het digitale lesmateriaal ook werkboeken en een schrift: ‘een ideale mix’.

 

Leren buiten school

Leren doen we niet alleen in maar ook buiten de school. Elk leerjaar kent een werkweek. De leerlingen gaan ieder jaar minimaal één keer naar Artis, naar een museum en naar het theater. Verder gaat leerjaar 3 naar het Binnenhof en een culturele instelling in Den Haag. Afhankelijk van het vakkenpakket bezoeken leerlingen daarnaast het Stedelijk Museum. Alle leerlingen krijgen een CJP pas. Leerlingen lopen ook een snuffelstage.

Ondersteuning

Indien een leerling het aankan kan de leerling bij een bepaald vak ook op een hoger niveau werken, daarnaast is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bijles en zijn er ondersteuningslessen begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Digitaal

Op het BNC wordt het onderwijs deels digitaal aangeboden. We leven in een wereld die zich voor een deel online afspeelt en waarin technologie een steeds grotere plek inneemt. ICT in het onderwijs biedt kansen: leerlingen kunnen effectiever leren en dankzij ICT-toepassingen en digitale programma’s kan de diepgang en aantrekkelijkheid van het onderwijs worden vergroot. Daarom nemen al onze leerlingen een laptop mee. Het lesmateriaal wordt via Magister benaderd. Voor een aantal vakken geldt dat er ook schoolboeken zijn. Hoe deze gebruikt worden, is afhankelijk van het vak en de te behandelen leerstof. Wij zien de laptop als een hulpmiddel, niet als doel.