BEGELEIDING

Leren gaat niet altijd vanzelf. Om onze leerlingen in staat te stellen het onderwijsprogramma te volgen en hierin succesvol te zijn, bieden wij de volgende begeleiding en ondersteuning aan:

• Ondersteuning bij begrijpend lezen en spelling
• Ondersteuning bij rekenen
• Wekelijkse bijles in alle vakken
• Huiswerkbegeleiding
• Training Faalangst
• Training Sociale vaardigheden

Onze school heeft een zorgcoördinator en een leerlingbegeleider. Tevens is er een Begeleider Passend Onderwijs en een onderwijshulpverlener. Afspraken over ondersteuning en begeleiding worden in overleg met ouders gemaakt.