VERZUIM

ZIEKTE – VERZUIM – TE LAAT ARRIVEREN

Het kan gebeuren dat een leerling wegens ziekte niet naar school kan komen.
In dat geval neemt de ouder in de ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur contact op met de school.

Indien mogelijk proberen ouders (medische) afspraken buiten schooltijd te plannen.
In het geval dat dit niet mogelijk blijkt, wordt dit voorafgaand aan de afspraak met behulp van een verzuimkaart aangegeven.

Als een leerling niet op school is en wij geen melding hebben ontvangen, neemt de school contact op met thuis.
Een leerling die ongeoorloofd verzuimt, haalt de gemiste uren dubbel in en het verzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de administratie. In geval ongeoorloofd te laat komen, meldt de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur.
Een leerling die meer dan 10 minuten ongeoorloofd te laat is, mag de les niet in en haalt de gemiste lestijd dubbel in.​