Uitstellen informatie-avond pakketkeuze 2 vmbo-t

Beste ouder/ verzorger van klas 2 vmbo-t,

Op donderdagavond 21 maart staat een informatie-avond gepland over de pakketkeuze voor klas 3 vmbo-t. Echter, er loopt nog een gesprek tussen de directie en de medezeggenschap over de lessentabel van volgend schooljaar, waar de pakketkeuze voor 3 vmbo-t onderdeel van is. Dit gesprek zal op 21 maart nog niet afgerond zijn. Om die reden verplaatsen wij de avond. We berichten u volgende week over de nieuw gekozen datum. Mocht u dan die avond onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen wij dat graag. Ik zorg er in dat geval samen met de mentoren voor dat u alle informatie krijgt en in de gelegenheid wordt gesteld om al uw vragen te stellen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Hilde Verkerk, decaan

h.verkerk@bnc.nu