STAGE

Maatschappelijke stage

In leerjaar 2 en leerjaar 3 lopen de leerlingen hun maatschappelijke stage. Door het lopen van stage leert de leerling over zichzelf en zijn of haar omgeving. De leerling zoekt zelf een stageplek, waar de stage van 10 uur per jaar gevolgd kan worden. De leerlingen lopen de maatschappelijke stage buiten hun schooltijden om. De stagecoördinator beoordeelt of de stageplek geschikt is. Een afgeronde maatschappelijke stage is zowel in leerjaar 2 als in leerjaar 3 voorwaarde om over te gaan naar het volgende leerjaar.

BNC-uren

Naast de maatschappelijke stage draaien de leerlingen van leerjaar 2 en 3, 10 BNC-uren. Dit doen ze door te ondersteunen bij activiteiten of deze zelf te organiseren. De begeleidende docent maakt voorafgaand aan de activiteit afspraken met de leerling. De leerling maakt een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en reflecteert op hetgeen geleerd is bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Zo zijn er leerlingen die als gastheer/ gastvrouw aanwezig zijn op bepaalde avonden, er zijn klussende leerlingen, er is een redactie van de schoolkrant, etc. Zo leuk kan leren zijn!

Beroepenstage

In leerjaar 3T lopen de leerlingen een beroepen snuffel stage van 1 week. Zo kunnen ze alvast kennismaken met werken. De mogelijkheid is er dan ook om een stage te lopen in de richting van hun vervolg opleiding.