PROTOCOL SOCIALE MEDIA

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om
te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago
van het Bernard Nieuwentijt College (hierna: BNC). Van belang is te beseffen dat je met berichten
op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om
deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Protocol Sociale Media Bernard Nieuwentijt College, schooljaar 2017-2018, def