Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4 2023-2024

Wanneer je nu op een andere school voor voortgezet onderwijs zit, maar op zoek bent naar een andere school, dan kun je je aanmelden bij het BNC. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze leerjaar coördinatoren:


Vragen over overstappen naar leerjaar 1/2: s.el.kabir@bnc.nu

Vragen over overstappen naar leerjaar 3/4: j.van.bemmel@bnc.nu

Voor leerjaar 2, 3 en 4 is het voor schooljaar 2023/2024 niet meer mogelijk om over te stappen. Al onze klassen zijn vol!

Criteria voor toelating

  1. Er moet plaats zijn in het leerjaar waar de leerling zich voor aanmeldt.
  2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
  3. Het dossier wordt na aanmelding, met toestemming van de ouders, bij de aanleverende school opgevraagd. Om het dossier te kunnen beoordelen hebben wij een recente cijferlijst, absentieoverzicht nodig. Heb je dyslexie of andere verklaring dan ontvangen wij die ook graag.
  4. Heb je een afspraak met een van onze leerjaar coördinatoren neem dan ons ingevulde en getekende aanmeldformulier en het ID bewijs van de leerling mee.
  5. De leerling die zich aanmeldt voor de vierde klas moet een PTA gevolgd hebben, die aansluit bij het PTA van het BNC. Daartoe dient de aanleverende school een PTA van het -door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren t.b.v. het examendossier. Als het nodig is kan er een opdracht volgen om het examendossier volledig te maken.