UNESCO SCHOLEN

Wat kun jij bijdragen aan een betere wereld?
We hebben maar één planeet en samen wonen we hierop. Hoe doe je dat? Het BNC is UNESCO-school geworden, omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen bij te dragen aan een betere wereld. Dit doen we door extra aandacht te geven aan de UNESCO-thema’s Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel leren en Wereldburgerschap. We zijn dan ook UNESCO-school geworden (en daar zijn we trots op!) en maken dan ook deel uit van het internationale netwerk van UNESCO-scholen.
Meer informative over UNESCO-scholen is te vinden op www.unescoscholen.nl.

Een greep uit de activiteiten in het kader van de UNESCO-thema’s in 2019:

   • Projectlessen mensenrechten
   • Projectdag Wereldburgerschap
   • Project Dag van de Vrede
   • Diverse excursies