• Cultuuronderwijs

    Belangrijk op het BNC

  • Zang en muziek

  • Teken- en schilderles

Op het BNC vinden we cultuureducatie belangrijk

Kennis hebben van kunst, cultureel erfgoed en het begrip hebben voor verschillende normen, waarden en culturen zijn onderdelen van ons curriculum. Omdat het BNC cultuureducatie belangrijk vindt, bezoeken de leerlingen naast de lessen Beeldende Vorming in leerjaar 1, 2 en 3 en Muziek en Theater in leerjaar 1, in ieder leerjaar een theatervoorstelling en minimaal één museum. Ook is er ieder jaar een projectdag met verschillende culturele workshops.