Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs anderhalve meter afstand moeten houden. Deze maatregel gaat maandag in en heeft gevolgen voor de tentamens en toetsing, de pauzes en straks voor de lessen.

 

Er komt een maatregel bij, terwijl het handhaven van de mondkapjesplicht soms al een opgave is. Vanaf maandag zullen we hier weer streng op toezien: alle leerlingen (en medewerkers) houden zich aan de afspraken. We willen dat onze energie gaat zitten in het verzorgen van onderwijs en verwachten van leerlingen dat ze zich aan de afspraken houden. Bij binnenkomst dus nog steeds: mondkapje is en blijft op en handen worden gereinigd.

 

Tijdens de tentamenweek werken wij al met halve groepen. Om in het lokaal voldoende afstand tussen de leerlingen te kunnen realiseren, zijn in de lokalen plastic schermen opgehangen. In de pauzes moeten de leerlingen ook afstand houden en ik vraag hierbij de leerlingen om hier ook zelf aan te blijven denken.

 

Na de tentamenweek starten de lessen, maar in een andere vorm: we kunnen niet een hele klas op anderhalve meter in een lokaal krijgen. We draaien nu een test waarin leerlingen om de dag een schooldag en de andere dag­ thuiswerkdag hebben, waarbij de lessen online worden gevolgd. Maandag worden jullie hier verder over geïnformeerd. In de loop van de week volgt informatie over de manier waarop PTA-toetsen zullen worden afgenomen. De mondelingen zullen online gedaan worden, het sectorwerkstuk zal op school worden gepresenteerd en ouders kunnen online meekijken. De gymlessen vervallen.

 

Weer nieuwe maatregelen, weer nieuwe afspraken. Ik realiseer me dat het er voor leerlingen, ouders en verzorger en docenten niet leuker op wordt. Helaas is het niet anders en we houden het doel voor ogen: een diploma!

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Om het risico op de verspreiding van het Coronavirus te verminderen, heeft de overheid aangegeven dat leerlingen op school ook anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dit is een nieuwe maatregel en is naast de mondkapjesplicht die we nog steeds hebben. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Het is belangrijk dat leerlingen hier zelf ook denken, zodat we samen onze energie kunnen steken in het leren en niet in het aanspreken van leerlingen. Ik reken erop dat dit gaat lukken!

Fijn weekend en tot maandag!

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Maandag gaat een nieuw perioderooster in en start de tweede helft van het schooljaar. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen tot aan de zomervakantie één uur per week het vak Godsdienst. Mevrouw van Kuijeren verzorgt de lessen aan klas 1a, 1b en 1d. Ik zal de lessen verzorgen aan de leerlingen van leerjaar 2 en klas 1c.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3a en 3b,

 

Aangezien de kans groot is dat de Maatschappelijke stage en de Beroepenstage dit schooljaar door de Coronaperikelen geen doorgang zullen kunnen vinden, hebben we nu al besloten deze stages te laten vervallen.

Wij delen u dit nu mee om de hieromtrent eventueel ontstane druk bij de leerlingen weg te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Klaas Springer

Coördinator klas 3T en 4T

BNC Monnickendam.

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

Na twee besmettingen gisteren hebben we besloten de lessen voor gisteren en vandaag online te doen. Ik wil jullie vragen om per mail aan info@bnc.nu te melden zodra er nieuwe besmettingen zijn of andere bijzonderheden. Op basis van deze informatie nemen we zondagmiddag voor 16.00 uur het besluit of we maandag de lessen op school aanbieden of online.

 

Woensdag start de tentamenweek van klas 4. De tentamens worden afgenomen aan halve groepen (maximaal 15 leerlingen), om het risico op verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Er is nog geen nieuwe informatie beschikbaar over het Centraal examen.

 

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Zojuist hebben we besloten de tentamenweek van klas 3 vmbo-t te verplaatsen. Deze zal nu starten op donderdag 21 januari en zal duren tot en met donderdag 28 januari. De volgorde van tentamens zal gelijk blijven en het aangepaste schema volgt na het weekend.

Dit ingrijpende besluit is genomen vanwege twee redenen: door de extra week hebben leerlingen meer voorbereidingstijd voor het tentamen. Daarnaast is het, vanwege het feit dat we met kleinere groepen gaan werken om het risico op besmetting klein te maken, haast onmogelijk om het surveillancerooster rond te krijgen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen kan er contact opgenomen worden met de mentor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj. 4 – Start 2021

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

We hebben het jaar 2020 achter ons gelaten en ik wens jullie een mooi en gezond 2021 toe. Er is een vaccin en daarmee perspectief voor het einde van deze pandemie, maar helaas starten we het nieuwe jaar in een lockdown. Voor de school betekent dat online les aan de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 en fysieke lessen op school voor de examenleerlingen. Maar eerst is er vandaag de (online) studiedag voor de docenten. Vanaf dinsdag zijn de lessen er volgens het schema dat we ook de dagen voor de kerstvakantie gebruikten.

 

Op school gelden (nog steeds) de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan: we wassen onze handen, houden anderhalve meter afstand van de medewerkers, bij klachten blijf je thuis en we dragen een mondkapje.

 

De komende anderhalve week staan er hei-werkzaamheden gepland op het bouwterrein naast de school. Hoeveel overlast dit zal geven zal in de loop van vandaag bekend zijn. Vanwege deze overlast worden alleen de lokalen aan de kant van het plein gebruikt.

 

Zoals afgesproken volgt aan het einde van de week nog verdere informatie over het centraal schriftelijk examen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

We hebben het jaar 2020 achter ons gelaten en ik wens iedereen een mooi en gezond 2021. Er is een vaccin en daarmee perspectief voor het einde van deze pandemie, maar helaas starten we het nieuwe jaar in een lockdown. Voor de school betekent dat online les aan de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3, maar eerst is er vandaag de (online) studiedag voor de docenten. Vanaf dinsdag zijn er dus weer lessen, volgens het schema dat we ook de dagen voor de kerstvakantie gebruikten.

 

De leerlingen van examenklassen mogen van de overheid wel naar school en dus zullen de leerlingen van klas 4 de lessen wel fysiek volgen. De komende anderhalve week staan er hei-werkzaamheden gepland op het bouwterrein naast de school. Hoeveel overlast dit zal geven zal in de loop van vandaag bekend zijn.

 

Helaas dus weer online onderwijs, maar we hebben er weer zin in. Hopelijk tot snel!

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

Beste leerling, ouder/en verzorger,

 

Op 16 december heeft minister Slob een brief opgesteld, waarin hij schrijft dat de centraal schriftelijke examens in 2021 doorgaan, maar dat er aanpassingen zijn. De aanpassingen worden doorgevoerd vanwege de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Het doel van de aanpassingen is om ruimte te bieden voor maatwerk en er ontstaat op deze manier extra ruimte voor het inlopen van eventuele achterstanden.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

–              Examen kan worden gemaakt in twee tijdvakken, waarbij de leerling met de school overlegd in welke tijdvak hij/zij een bepaald examen wil maken.

–              De tijdvakken waarin de examens worden gemaakt bestaan uit meer dagen dan in eerdere jaren, zodat leerlingen extra voorbereidingstijd hebben.

–              Er zal een extra herkansing zijn.

 

Na de voorjaarsvakantie zal de minister met de scholen in gesprek gaan of verdere aanpassingen nodig zijn.

 

Hieronder de aangepaste planning. Zoals te lezen is valt het derde tijdvak voor een deel in de zomervakantie.

 

Examenrooster

 

Tijdvak 1:

Eerste afnames: 17 mei t/m 1 juni

Bekendmaking N-termen (uitslag): 10 juni

 

Tijdvak 2:

Eerste afnames en herkansingen: 14 juni t/m 25 juni

Bekendmaking N-termen (uitslag): 2 juli

 

Tijdvak 3:

Herkansingen: 6 t/m 9 juli

Bekendmaking N-termen (uitslag): 15 juli

 

Meer informatie zal na de Kerstvakantie volgen. We zullen u dan verder informeren over procedures en keuzes.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

Beste leerling, ouder/verzorger,

Vandaag is de laatste schooldag van het jaar 2020. Er is geen les, de docenten hebben een studiedag om de lessen voor na de kerstvakantie voor te bereiden. Als ik terugdenk aan 2020 op school dan merk ik dat ik haast vergeten ben hoe lang de leerlingen niet naar school konden, dat ik haast vergeten ben hoe blij we waren toen dit aan het eind van het schooljaar toch weer mocht. Wat hebben we de leerlingen toen gemist en wat waren we blij dat we na de zomer weer open konden. En al die extra maatregelen, ach, die voelen inmiddels als gewoon.

 

In de lange periode van de eerste lockdown hebben we veel van elkaar gevraagd: leerlingen, ouders en medewerkers hebben ontzettend veel energie gestoken in het laten slagen van het onderwijs. Dat ging niet altijd vanzelf en heeft op bepaalde momenten zeker frustratie tot gevolg gehad. Gelukkig hebben we elkaar geholpen om over de moeilijke momenten heen te komen. Ik ben iedereen dankbaar voor alle extra inzet die gepleegd is, zowel thuis bij de leerling als door de medewerkers.

Dat we nu weer een periode van lockdown ingaan vind ik enorm spijtig. Ik hoop dat deze situatie van korte duur zal zijn.

 

2020 is voor velen van u en ons op bepaalde momenten een angstig jaar geweest vanwege de vrees voor het coronavirus. Ik prijs mij gelukkig dat onze school door besmetting ernstig zieke leerlingen en teamleden gespaard is gebleven en ik denk aan de leerlingen die geconfronteerd zijn met angstige momenten en verlies gedurende de afgelopen maanden.

 

En nu is daar de Kerstvakantie. Ik hoop dat onze leerlingen en hun familie kunnen genieten van deze periode, ondanks de beperkingen. Onze leerlingen zijn er aan toe, onze teamleden ook en u vast ook.

 

2020, het jaar dat we pas echt hebben kunnen voelen hoeveel onze leerlingen voor ons betekenen, waarin we met elkaar hebben mogen ervaren dat we als school en ouders echte partners zijn en het jaar waarin we hebben geleerd hoe belangrijk onze vrijheden zijn en… hoe belangrijk en fijn school kan zijn. Nu kerstvakantie en ik kan niet wachten tot de school weer vol stroomt.

 

Fijne dagen, doe voorzichtig en tot in 2021!

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College