Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en aan alle leerlingen van klas 3A, 3B, 3C, 4A en 4B

 

 

Monnickendam, 26 november 2019

 

 

Betreft: Tentamen verplaatsen

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Vanwege het feit dat sommige leerkrachten door allerlei omstandigheden in tijdnood komen voor het tweede tentamen dit schooljaar, hebben we besloten het tentamen voor klas 3 en 4  te verplaatsen.

In plaats van op maandag 13 januari zullen de tentamens voor klas 3 en 4 daarom beginnen op donderdag 23 januari.

Het tentamenrooster zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Klaas Springer
Coördinator klas 3T en 4T
Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

Beste leerling/ouder/verzorger,

Er is een landelijke staking aangekondigd voor het primair en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november. Voor het BNC zal gelden dat er een aantal teamleden zal staken en het merendeel waarschijnlijk niet. De school zal open zijn. Uiterlijk donderdag weet ik welke teamleden zullen staken en wat dat betekent voor het rooster van die dag.

 

Meer informatie over de achtergrond van de staking vindt u via de onderstaande link.

 

https://www.aob.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-de-staking-op-6-november/

 

Het feit dat een deel van het team niet staakt zegt overigens niet dat zij zich niet herkennen in de knelpunten die door onder andere de vakbonden worden genoemd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

Beste leerlingen en ouders van klas 2C/D

 

Komende dinsdag is de voorstelling Wat me niet breekt in De Krakeling om 19.30uur. De leerlingen reizen in principe zelfstandig van – en naar de Krakeling.

Een aantal ouders heeft aangegeven dat zij willen dat hun kind onder begeleiding naar De Krakeling reist. Voor die leerlingen zal meneer Weijgertse komende maandag om 18 uur bus 315 bij halte de Pierebaan nemen. Uw kind kan zich om uiterlijk 17.55 bij de bushalte melden of  om 18.15 op station Noord staan om daar de metro richting Zuid te pakken. Meneer Weijgertse zal na afloop ook weer mee terugreizen tot metrostation Noord en de leerlingen daar op de bus zetten. Er reist geen docent mee naar de Pierebaan.

 

Mocht uw kind mee reizen en is dit nog niet doorgegeven aan de mentor, graag de naam van uw kind en de vertreklocatie voor maandag doorgeven per mail: s.el.kabir@bnc.nu.

 

Wij hopen dat uw kind een hele mooie ervaring zal hebben in De Krakeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wilma van Splunder

 

Theaterdocent, cultuurcoördinator, onderwijsontwikkelaar en Unescocoördinator

Werkdagen: donderdag & vrijdag

Bernard Nieuwentijt College. Tel: 0299658383

 

Beste leerlingen en ouders van klas 2A en 2B,

 

Komende maandag is de voorstelling Wat me niet breekt in De Krakeling om 19.30uur. De leerlingen reizen in principe zelfstandig van – en naar de Krakeling.

Een aantal ouders heeft aangegeven dat zij willen dat hun kind onder begeleiding naar De Krakeling reist. Voor die leerlingen zal meneer van Bemmel komende maandag om 18 uur bus 315 bij halte de Pierebaan nemen. Uw kind kan zich om uiterlijk 17.55 bij de bushalte melden. Mijnheer van Bemmel zal na afloop ook weer mee terugreizen tot de Pierebaan.

 

Mocht uw kind mee reizen en dit is niet doorgegeven aan meneer van Bemmel, graag de naam van uw kind voor maandag per mail laten weten aan: j.van.bemmel@bnc.nu.

 

Wij hopen dat uw kind een hele mooie ervaring zal hebben in De Krakeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wilma van Splunder

 

Theaterdocent, cultuurcoördinator, onderwijsontwikkelaar en Unescocoördinator

Werkdagen: donderdag & vrijdag

Bernard Nieuwentijt College. Tel: 0299658383