MISSIE en VISIE

ONZE MISSIE

Op het BNC bereiden we onze leerlingen voor op passend vervolgonderwijs en begeleiden hen naar hun plek in de samenleving. Dat doen wij door het bieden van leerlinggericht onderwijs, waarbij ruimte is voor individuele verschillen. We ontwikkelen de talenten van onze leerlingen en dagen hen daarbij uit om het maximale uit zichzelf te halen. We leren onze leerlingen zelfstandigheid door hen duidelijke en herkenbare kaders te bieden en door een afnemende sturing.

Het BNC is een uitnodigende school, gericht op de ons omringende omgeving waarbij we ervan uitgaan dat ieder mens deel uit maakt van en medeverantwoordelijk is voor de samenleving. Wij bieden onze leerlingen een veilige, uitnodigende omgeving en we begeleiden hen bij hun individuele ontwikkeling tot zelfbewust en zelfverantwoordelijk burger in onze maatschappij en samenleving. Werken en leren doen wij met plezier!

ONZE VISIE

Het BNC is dé school voor voortgezet onderwijs in Waterland.

Op het BNC kennen de medewerkers de leerlingen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding: daar staan wij voor. Ons onderwijs en onze begeleiding stellen onze leerling in staat om uit te groeien tot een zelfstandige en kritische individuen en als participerend burger te functioneren in onze samenleving.

We verwachten van onze leerlingen dat ze een positieve instelling hebben en actief zijn op school , zowel binnen als buiten de lessen.