KLASSENINFORMATIE

Hier vind je informatie over de inhoud van de verschillende leerjaren.

Leerjaar 1 bestaat uit vier klassen:
        • Klas 1A is een vmbo-t klas. De mentor is dhr. Henk Boven.
        • Klas 1B is een vmbo-t klas. De mentor is mevrouw Sanne Baldee.
        • Klas 1C is een havo-kans klas. De mentor is mevrouw Marleen Buijs.De leerlingen met een havo-kans advies krijgen les op havo niveau.
        • Klas 1D is een havo-kans/havo-vwo klas. De mentor is meneer Florian van der Vegt. Deze klas krijgt les op havo-vwo niveau.

Mentoruren

In de mentoruren wordt aandacht besteed aan studievaardigheden en sociale vaardigheden.
Vakken
De vakken in leerjaar 1  zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Godsdienst, Beeldende Vorming, ICT, Techniek, Lichamelijke opvoeding, Rekenen, Taal, Muziek en Theater. Daarnaast heeft iedere klas wekelijks twee mentoruren.

Extra
Er is verder Huiswerkbegeleiding en er zijn Ondersteuningslessen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Iedere dinsdagmiddag is er bijles voor alle vakken.
Introductieweek
In klas 1 gaan de leerlingen op kennismakingsweek naar Texel. Tijdens deze dagen leren de leerlingen elkaar kennen en krijgen ze opdrachten voor verschillende vakken.

Leerjaar 2 bestaat uit vier klassen.

    • Klas 2a is een vmbo-t klas. De mentoren van deze klas is zijn mevrouw Marianne Lauxtermann en dhr. Jean Paul van Bemmel.
    • Klas 2b is een vmbo-t klas. De mentor van deze klas zijn mevrouw Vanessa Veloso Contreras en mevrouw Ingrid de Vries.
    • Klas 2cd is een havo-kans (2c) én havo-vwo klas (2d) . De mentor van deze klas is dhr. Said el Kabir.
Mentor

In de mentoruren worden studievaardigheden aangeleerd en is er een programma voor sociale vaardigheden.

Vakken
De vakken in klas 2A en 2B zijn:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Nask, Godsdienst, Beeldende Vorming, Rekenen, Lichamelijke opvoeding. De leerlingen hebben wekelijks twee mentoruren.

De vakken van klas 2CD zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Nask, Godsdienst, Beeldende Vorming, Rekenen, Lichamelijke opvoeding. De leerlingen hebben iedere week twee mentoruren.

Extra

Voor leerlingen die dit nodig hebben is er verder Huiswerkbegeleiding en zijn er Ondersteuningslessen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Iedere dinsdagmiddag is er een bijlesuur.

Werkweek
In leerjaar 2 gaan de leerlingen op skiweek in Oostenrijk. Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan schoolopdrachten én wordt er heerlijk geskied!

Leerjaar 3 bestaat uit de volgende klassen:

  • Klas 3a is een vmbo-t klas. De mentor is dhr. Jeroen Kroes 2.
  • Klas 3b is een vmbo-t klas. De mentoren zijn mevrouw Safia Djadel en mevrouw Kimberley Springer – Vonk.
  • Klas 3c is een vmbo-t klas. De mentor is dhr. Nico Kors.
  • Klas 3h is een Havo-klas. De mentor is dhr. Jaap Tol.

3 vmbo-t
Voor de leerlingen van 3 vmbo-t geldt dat afhankelijk van de interesses en capaciteiten van de leerlingen, er een begin wordt gemaakt met het werken naar een geschikt eindexamenpakket. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een sectorgebonden deel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel is verplicht voor alle leerlingen. Dit bestaat uit: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en kunstvakken. Op het BNC zijn verder in leerjaar 3 vmbo-t verplicht: Nask 1, Wiskunde, Biologie, Economie en Duits. Daarnaast kiezen de leerlingen uit de volgende vakken twee keuzevakken:

  • Geschiedenis
  • Beeldende Vorming
  • Duits
  • Frans
  • Aardrijkskunde
  • Nask 2

Iedere week hebben de leerlingen een mentoruur en op dinsdagmiddag is er een bijlesuur.

Het vmbo-t kent per sector de volgende vaste vakken combinaties:

     • Techniek: wiskunde en natuur-scheikunde 1
     • Zorg en welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer 2
     • Economie: economie en een keuze uit Duits, Frans en wiskunde
     • Landbouw: wiskunde en een keuze uit biologie en natuur-scheikunde 1

Na periode 3 wordt de keuze voor het vakkenpakket voor 4 vmbo-t vastgesteld.

3 Havo

Het vakkenpakket van 3 Havo bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Biologie, Nask 1, Nask 2, Rekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Beeldende Vorming, Lichamelijke Opvoeding. Wekelijks is er een mentoruur.

De leerlingen van 3 Havo kiezen in het voorjaar hun vakkenpakket voor 4 Havo. In dit keuzetraject wordt er nauw samengewerkt met Damstede.

Werkweek

In leerjaar 3 gaan de leerlingen op werkweek in de Belgische Ardennen. Tijdens deze dagen maken de leerlingen verschillende opdrachten en zal er veel gesport worden.

Leerjaar 4 bestaat uit twee klassen: 4A en 4B en zijn beiden vmbo-t klassen.
De mentor van klas 4a is mevrouw Hilde Verkerk.
De mentor van klas 4b is meneer Marcus Delgado

In klas 4 hebben alle leerlingen een vakkenpakket gekozen. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een sectorgebonden deel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel is verplicht voor alle leerlingen. Dit bestaat uit Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kent het vmbo-t in het algemeen per sector de volgende vaste vakkencombinaties:

   • Techniek: wiskunde en natuur-scheikunde 1
   • Zorg en welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer 2
   • Economie: economie en een keuze uit Duits, Frans en wiskunde
   • Landbouw: wiskunde en een keuze uit biologie en natuur-scheikunde 1

Afhankelijk van de leerweg kiezen de leerlingen tenslotte in het vrije deel nog twee algemene vakken. De meeste leerlingen op het BNC kiezen minimaal één extra examenvak.

Werkweek

In leerjaar 4 gaan alle leerlingen mee op werkweek in Londen. Tijdens deze dagen leren de leerlingen elkaar nog beter kennen en zullen ze opdrachten voor een aantal vakken maken.