Kennismaken met de mentor

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de
leerlingen van klas 2, 3 en 4

Monnickendam, 7 september 2018
Betreft: Kennismakingsavond maandag 10 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals je in de communicatie van 25 juni 2018 al hebt kunnen lezen organiseren wij een kennismakingsavond met de mentor.

Graag nodigen wij je uit voor deze kennismakingsavond op maandag 10 september a.s.
Je zult op deze avond kennismaken met de (nieuwe) mentor van je kind en enige belangrijke informatie over dit schooljaar ontvangen.
Voor alle klassen (behalve 2d en 3h) geldt:

Inloop: 19.00 uur, Kennismaking mentor: 19.30 – 20.30 uur
Klas 2d: Inloop: 19.30, Kennismaking mentor: 20.00-21.00
Klas 3h: Inloop 18.45, Kennismaking mentor: 19.00-20.00

Met vriendelijke groet,

De heer R. Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College