BNC lj4 – Praktijkexamen Tekenen en Handvaardigheid

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden de praktijkexamens Tekenen en Handvaardigheid afgenomen. Het examen begint om 8.35 uur en eindigt om 15.15 uur.

Het cijfer dat voor het praktijkdeel behaald wordt, telt voor 50% mee met het Centraal Schriftelijk Eindexamen dat in mei wordt afgenomen. Het is dus heel erg belangrijk dat uw kind voor dit examen op tijd aanwezig is en geen andere afspraken heeft die dagen. Dit examen kan namelijk niet herkanst worden! Mocht uw zoon/dochter echter niet kunnen komen omdat hij/zij in quarantaine moet dan kan in dat geval het examen op een later moment plaats vinden. Dit moet wel bij de administratie op tijd gemeld worden.

In geval van vragen kunt u contact op nemen met de vakdocent mevrouw van Rossum.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. van Rossum
Docent BEVO
l.van.rossum@bnc.nu

Mevr. H. Verkerk
Examensecretaris
h.verkerk@bnc.nu