BNC lj3 – Informatie tentamenweek

Beste ouder/verzorger, beste leerling,
Op 8 januari jl. is er een brief verzonden over de tentamenweek van leerjaar 3. Kern van de brief was dat de tentamenweek voor leerjaar 3 start op donderdag 21 januari.
Ten onrechte stond in die brief dat de volgorde van de tentamens ongewijzigd blijft. De volgorde is wel degelijk veranderd, dit om de vakdocent in staat te stellen bij zijn/haar tentamen aanwezig te zijn voor vragen van leerlingen.
Het gewijzigde tentamenrooster is op 12 januari ook op de website van school geplaatst. Er zijn echter leerlingen die niet meer op de website gekeken hebben en daardoor deze wijziging niet gezien hebben. Om slechte tentamenresultaten te voorkomen hebben wij besloten om het tentamen van Aardrijkskunde te verschuiven naar dinsdag 26 januari.
Advies: Houd elke dag het tentamenrooster op de website in de gaten of er eventuele veranderingen zijn.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
In geval van vragen kan er contact worden opgenomen met ondergetekende
h.verkerk@bnc.nu

Namens de examencommissie,

Mevrouw H. Verkerk