BNC alle – Start schooljaar algemeen

Beste ouder/ verzorger,
Volgende week start het schooljaar 2020-2021 en het zal u niet ontgaan zijn dat er nog verschillende vragen beantwoord moeten worden rond de opening van de scholen. Wellicht heeft u ook vragen of zorgen hierover. Vanuit de minister, de VO-Raad of ons bestuur zijn er nog geen actuele richtlijnen of maatregelen aangekondigd. Ik verwacht dat deze nog wel zullen komen. Ondertussen zijn wij bezig met de aanpassing van de inrichting van het onderwijs , waarbij onderwijskwaliteit en veiligheid uiteraard centraal staan. We zullen starten met een programma waarbij niet alle leerlingen iedere dag naar school zullen gaan, maar ook thuis live les volgen. Daarnaast werken we aan verbetering van de ventilatie en richten we de lokalen en gangen anders in. De komende dagen werken we één en ander verder uit. Uiterlijk vrijdag ontvangen u en uw kind meer informatie.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College