BNC alle – Staking 30 en 31 januari

Beste ouder/ verzorger,
Zoals u weet hebben de vakbonden landelijke stakingsdagen aangekondigd in het basis- en voortgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De medewerkers van het BNC herkennen zich in de zorgen, zoals de werkdruk en het achterblijvend salaris in het basisonderwijs, het oplopende lerarentekort en het gebrek aan structurele investeringen. Om de zorgen om te zetten in actie en een signaal hierover naar buiten af te geven is besloten om volgende week donderdag en vrijdag geen les te geven.

Een aantal medewerkers zullen staken, de overige teamleden werken op school hun administratie bij, doen nakijkwerk of bereiden lessen voor.

De tentamens van donderdag gaan WEL door.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College