BNC 2b – Mevrouw de Vries is mentor van de hele klas

Beste leerling/ouder/verzorger,
Mevrouw Vanessa Veloso moet de komende periode een stapje terug doen. Mevrouw Ingrid de Vries zal om die reden de mentor zijn van alle leerlingen van klas 2b. Ingrid werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend en haar mailadres is i.de.vries@bnc.nu .

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College