BNC 2a en 3b – Wisseling mentor

Beste leerling, ouder/verzorger,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.

 

Vanaf 6 januari zal dhr. van Bemmel de mentor zijn van klas 3B.

 

Voor klas 2a had dhr. van Bemmel een gedeelde mentoraat met mevrouw Lauxtermann.

Leerlingen die dhr. Van Bemmel als mentor hadden hebben vanaf 6 januari dhr. Water als mentor.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.P. van Bemmel