BNC 1c – Geschiedenis wordt gegeven door Dhr. El Kabir

Beste leerling, ouder/verzorger,
Als gevolg van het zwangerschapsverlof van mevrouw Vonk zal Dhr. el Kabir, vanaf 7 januari, de lessen Geschiedenis voor klas 1c verzorgen.

Ik vertrouw erop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College