Nieuwsbrief januari 2021

_Nieuwsbrief 5. januari

BNC lj4 – Praktijkexamen Tekenen en Handvaardigheid

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden de praktijkexamens Tekenen en Handvaardigheid afgenomen. Het examen begint om 8.35 uur en eindigt om 15.15 uur.

Het cijfer dat voor het praktijkdeel behaald wordt, telt voor 50% mee met het Centraal Schriftelijk Eindexamen dat in mei wordt afgenomen. Het is dus heel erg belangrijk dat uw kind voor dit examen op tijd aanwezig is en geen andere afspraken heeft die dagen. Dit examen kan namelijk niet herkanst worden! Mocht uw zoon/dochter echter niet kunnen komen omdat hij/zij in quarantaine moet dan kan in dat geval het examen op een later moment plaats vinden. Dit moet wel bij de administratie op tijd gemeld worden.

In geval van vragen kunt u contact op nemen met de vakdocent mevrouw van Rossum.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. van Rossum
Docent BEVO
l.van.rossum@bnc.nu

Mevr. H. Verkerk
Examensecretaris
h.verkerk@bnc.nu

BNC lj3 – Uitnodiging informatie avond sectorkeuze 4VMBO-T 18 februari 20.00 uur

BNC lj3 - Uitnodiging informatie avond sectorkeuze 4VMBO-T 18 februari 20.00 uur
BNC 2a en 2b - Uitnodiging informatie avond pakketkeuze 3VMBO-T 18 feb

BNC 2a en 2b – Uitnodiging informatie avond pakketkeuze 3VMBO-T 18 feb

BNC 2a en 2b - Uitnodiging informatie avond pakketkeuze 3VMBO-T 18 feb
BNC lj3 - Uitnodiging informatie avond sectorkeuze 4VMBO-T 18 februari 20.00 uur

BNC lj3 – Informatie tentamenweek

Beste ouder/verzorger, beste leerling,
Op 8 januari jl. is er een brief verzonden over de tentamenweek van leerjaar 3. Kern van de brief was dat de tentamenweek voor leerjaar 3 start op donderdag 21 januari.
Ten onrechte stond in die brief dat de volgorde van de tentamens ongewijzigd blijft. De volgorde is wel degelijk veranderd, dit om de vakdocent in staat te stellen bij zijn/haar tentamen aanwezig te zijn voor vragen van leerlingen.
Het gewijzigde tentamenrooster is op 12 januari ook op de website van school geplaatst. Er zijn echter leerlingen die niet meer op de website gekeken hebben en daardoor deze wijziging niet gezien hebben. Om slechte tentamenresultaten te voorkomen hebben wij besloten om het tentamen van Aardrijkskunde te verschuiven naar dinsdag 26 januari.
Advies: Houd elke dag het tentamenrooster op de website in de gaten of er eventuele veranderingen zijn.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
In geval van vragen kan er contact worden opgenomen met ondergetekende
h.verkerk@bnc.nu

Namens de examencommissie,

Mevrouw H. Verkerk

BNC lj4 – Start lessen

Beste leerling, geachte ouder/ verzorger,

Vandaag is de laatste dag van de tentamenweek en vanaf morgen komen de leerlingen om de dag naar school, zodat we de vereiste afstand tussen de leerlingen kunnen realiseren. We hebben de leerlingen verdeeld in groep A en groep B, waarbij we morgen starten met groep A op school. De indeling vind je in de bijlage. De lessen, volgens het rooster van 30 minuten, worden gestreamd zodat de leerlingen thuis de les kunnen volgen. Vakdocenten blijven in de middag beschikbaar voor extra (online) bijles, dus maak daar vooral gebruik van.

In geval van vragen kunnen leerlingen terecht bij hun mentor en bij dhr. Klaas Springer.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj3T – Verplaatsen tentamenweek

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Zojuist hebben we besloten de tentamenweek van klas 3 vmbo-t te verplaatsen. Deze zal nu starten op donderdag 21 januari en zal duren tot en met donderdag 28 januari. De volgorde van tentamens zal gelijk blijven en het aangepaste schema volgt na het weekend.
Dit ingrijpende besluit is genomen vanwege twee redenen: door de extra week hebben leerlingen meer voorbereidingstijd voor het tentamen. Daarnaast is het, vanwege het feit dat we met kleinere groepen gaan werken om het risico op besmetting klein te maken, haast onmogelijk om het surveillancerooster rond te krijgen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen kan er contact opgenomen worden met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj 3/4 – 1,5 mtr afstand

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs anderhalve meter afstand moeten houden. Deze maatregel gaat maandag in en heeft gevolgen voor de tentamens en toetsing, de pauzes en straks voor de lessen.

 

Er komt een maatregel bij, terwijl het handhaven van de mondkapjesplicht soms al een opgave is. Vanaf maandag zullen we hier weer streng op toezien: alle leerlingen (en medewerkers) houden zich aan de afspraken. We willen dat onze energie gaat zitten in het verzorgen van onderwijs en verwachten van leerlingen dat ze zich aan de afspraken houden. Bij binnenkomst dus nog steeds: mondkapje is en blijft op en handen worden gereinigd.

 

Tijdens de tentamenweek werken wij al met halve groepen. Om in het lokaal voldoende afstand tussen de leerlingen te kunnen realiseren, zijn in de lokalen plastic schermen opgehangen. In de pauzes moeten de leerlingen ook afstand houden en ik vraag hierbij de leerlingen om hier ook zelf aan te blijven denken.

 

Na de tentamenweek starten de lessen, maar in een andere vorm: we kunnen niet een hele klas op anderhalve meter in een lokaal krijgen. We draaien nu een test waarin leerlingen om de dag een schooldag en de andere dag­ thuiswerkdag hebben, waarbij de lessen online worden gevolgd. Maandag worden jullie hier verder over geïnformeerd. In de loop van de week volgt informatie over de manier waarop PTA-toetsen zullen worden afgenomen. De mondelingen zullen online gedaan worden, het sectorwerkstuk zal op school worden gepresenteerd en ouders kunnen online meekijken. De gymlessen vervallen.

 

Weer nieuwe maatregelen, weer nieuwe afspraken. Ik realiseer me dat het er voor leerlingen, ouders en verzorger en docenten niet leuker op wordt. Helaas is het niet anders en we houden het doel voor ogen: een diploma!

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

BNC ondersteuningsgroep – 1,5 mtr lessen

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Om het risico op de verspreiding van het Coronavirus te verminderen, heeft de overheid aangegeven dat leerlingen op school ook anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dit is een nieuwe maatregel en is naast de mondkapjesplicht die we nog steeds hebben. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Het is belangrijk dat leerlingen hier zelf ook denken, zodat we samen onze energie kunnen steken in het leren en niet in het aanspreken van leerlingen. Ik reken erop dat dit gaat lukken!

Fijn weekend en tot maandag!

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

BNC lj1 en 2 – Godsdienst

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Maandag gaat een nieuw perioderooster in en start de tweede helft van het schooljaar. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen tot aan de zomervakantie één uur per week het vak Godsdienst. Mevrouw van Kuijeren verzorgt de lessen aan klas 1a, 1b en 1d. Ik zal de lessen verzorgen aan de leerlingen van leerjaar 2 en klas 1c.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College