BNC alle – Schoolfoto’s

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Komende week worden de foto’s van de schoolfotograaf door de mentor uitgedeeld.

Voor uw kind is er geen foto aangeleverd. Dit heeft te maken met dat de fotograaf heeft geregistreerd dat er in een van de voorgaande schooljaren geen betaling is geweest van de schoolfoto.

Het kan zijn u wel heeft betaald maar met een fout of geen betalingskenmerk. Ook kan het zijn dat de foto’s geopend zijn geretourneerd.

Voor vragen hierover kunt u een mail sturen aan deko@kantoorlaanen.nl. Vermeld hierbij de naam van de leerling, de klas, het leerling nummer en de naam van de school.

 

Wij zouden het opprijs stellen als u uw kind hiervan op de hoogte brengt zodat hij/zij bij het uitdelen van de foto’s weet dat hij/zij er geen krijgt.

 

Met vriendelijke groet,

Het BNC Secretariaat

BNC alle – Vuurwerkcontrole

Vuurwerkcontrole mede door klachten uit de buurt

 

Beste ouder/verzorger,

Mede door klachten die wij hebben ontvangen uit de buurt, hebben wij in overleg met de politie besloten een vuurwerkcontrole op school uit te voeren.

Daarom is er vanochtend, dinsdag 24 november, in samenwerking met de politie een kluiscontrole geweest.

Alle kluisjes zijn gecontroleerd, maar er is gelukkig niets aangetroffen.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat BNC

BNC 3T en 4T – Herkansingen tentamens

Beste ouder(s),verzorger(s),

Woensdag 25 november mag uw zoon/dochter twee vakken van de laatste tentamenperiode herkansen. Dit staat ook in het PTA. Wij zijn er ons van bewust dat er lessen van bepaalde vakken uitgevallen zijn en willen daarom de leerlingen nog een derde herkansing aanbieden. Deze derde herkansing moet wel een vak zijn uit het volgende rijtje:
Voor leerjaar 4: wiskunde, nederlands en engels.
Voor leerjaar 3 wiskunde en engels.

Wij hebben de leerlingen hierover geïnformeerd. Uw zoon/dochter mag bijvoorbeeld dus biologie, economie en wiskunde herkansen maar een combinatie van biologie, wiskunde en Engels mag bijvoorbeeld ook. Wat niet mag is dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor de vakken NASK1, aardrijkskunde en Duits.
Omdat drie tentamens op één dag teveel is gaan we wiskunde en nog een nader te bepalen vak op maandag 30 november afnemen. De leerlingen horen zo spoedig mogelijk welk vak het betreft.
De tijden en lokalen worden bekend gemaakt via de site van de school en de mentor maakt ze bekend aan de leerlingen.
Opgeven kan via een link die de leerlingen via Magister hebben ontvangen. Opgeven moet voor vrijdag 20 november 15.00 uur.