BNC alle – Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief 2. oktober 2020

BNC alle – Update maatregelen tegen verspreiding corona en veilig werken

Beslisboom 12+

 

Beste leerling, ouder/ verzorger,

De invloed van het Corona-virus voor de gang van zaken op school is de afgelopen weken niet minder geworden, sterker nog: we zijn volop bezig om zaken verder aan te passen zodat we ons onderwijs op een veilige manier te kunnen blijven verzorgen. Graag informeer ik u met deze brief over de stand van zaken op een aantal punten.

 

Mondkapjes

Deze maatregel is het meest zichtbaar: leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes in de gang, in het atrium en in de kantine. Dit gaat over het algemeen goed. Met leerlingen die hun mondkapje te vaak niet op hebben zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Het advies van de overheid dat gisteren over mondkapjes is gegeven zal overigens verder helpen in het zien van het belang ervan.

In de lokalen zijn schermen geplaatst, waardoor het voor docenten beter mogelijk is om de 1,5 meter afstand tot de leerlingen te aan houden. Docenten bepalen zelf of leerlingen in het lokaal een mondkapje op moeten. Leerlingen mogen er zelf voor kiezen of ze alle lessen een mondkapje willen dragen.

 

Ventilatie

Al eerder is aangegeven dat er in ieder lokaal kiepramen open kunnen om te zorgen voor voldoende ventilatie. Vanaf de eerste week monitoren we de luchtkwaliteit met CO2-meters en in ieder lokaal staat een apparaat dat de lucht zuivert. In de herfstvakantie worden er in vier lokalen extra schuiframen geplaatst en rond de kerstvakantie volgen de overige lokalen. In de aula kunnen geen ramen open. Ook dit wordt later dit kalenderjaar aangepakt. We bestellen voor deze ruimte extra luchtzuiveringsapparaten.

 

Om leerlingen de kans te geven om zonder mondkapje te kunnen vertoeven in pauzes en tussenuren zijn offertes voor de huur van tenten opgevraagd. We hebben nu besloten om per maandag ook de fietsenstalling te gaan gebruiken als pauzeruimte voor leerlingen. Dat is buiten, dus hoeven de leerlingen daar geen mondkapje op. In de loop van de week zal de inrichting compleet zijn. De fietsen plaatsen we vanaf maandag op het schoolplein.

De tempratuur buiten daalt en doordat de ramen open zijn, daalt de tempratuur binnen ook. Het is echt van belang dat leerlingen een dikke trui meenemen om het niet te koud te krijgen.

 

Ziek melden en streamen

Het af- en ziekmelden van leerlingen gaat goed. Er is een nieuwe “beslisboom” en deze is als bijlage toegevoegd. Indien een leerling op school corona-gerelateerd gezondheidsklachten heeft meldt hij/ zij zich bij de administratie. We hebben afgesproken dat twee collega’s aan de hand van de beslisboom én contact met één van de ouders bepalen of de leerling op school kan blijven of naar huis moet.

 

Helaas lukt het niet altijd met het streamen van de lessen vanuit school vanwege een haperende verbinding. Switch IT, dat de ICT voor ZAAM doet, is op zoek naar de oorzaak van het probleem en we hopen dat deze snel wordt gevonden. Docenten in quarantaine streamen hun lessen vanuit huis, mits er ook een surveillant beschikbaar is om de klas te begeleiden. Voor deze lessen is het belangrijk dat iedere leerling een koptelefoon of oortjes bij zich heeft.

 

Corona-team

Er is een Corona-team geformeerd van verschillende medewerkers die wekelijks bijeen komen om zaken rond corona te bespreken. Er zullen ook leerlingen uitgenodigd worden om aan te schuiven.

 

Ouders en gasten op school

Zeker na de aanscherping van de maatregelen houden wij vast aan de afspraak dat overleg met ouders telefonisch of via Teams gaat. Dit betekent dat ook de POP-gesprekken voor leerjaar 1, 2 en 3h, van eind oktober, niet op school zullen plaatsvinden. Deze gaan via het Teams-account van de leerling. Meer informatie hierover volgt nog.

De ouderavond van leerjaar 4 van aankomende woensdag 7 oktober vervalt. Meer informatie hierover volgt maandag per mail.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

r.weijgertse@bnc.nu