BNC lj. 3T – Bezoek Artis 5 februari

Brief Artis 3T

BNC alle – Staking 30 en 31 januari

Beste ouder/ verzorger,
Zoals u weet hebben de vakbonden landelijke stakingsdagen aangekondigd in het basis- en voortgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De medewerkers van het BNC herkennen zich in de zorgen, zoals de werkdruk en het achterblijvend salaris in het basisonderwijs, het oplopende lerarentekort en het gebrek aan structurele investeringen. Om de zorgen om te zetten in actie en een signaal hierover naar buiten af te geven is besloten om volgende week donderdag en vrijdag geen les te geven.

Een aantal medewerkers zullen staken, de overige teamleden werken op school hun administratie bij, doen nakijkwerk of bereiden lessen voor.

De tentamens van donderdag gaan WEL door.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC 1c – Geschiedenis wordt gegeven door Dhr. El Kabir

Beste leerling, ouder/verzorger,
Als gevolg van het zwangerschapsverlof van mevrouw Vonk zal Dhr. el Kabir, vanaf 7 januari, de lessen Geschiedenis voor klas 1c verzorgen.

Ik vertrouw erop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC 2a en 3b – Wisseling mentor

Beste leerling, ouder/verzorger,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.

 

Vanaf 6 januari zal dhr. van Bemmel de mentor zijn van klas 3B.

 

Voor klas 2a had dhr. van Bemmel een gedeelde mentoraat met mevrouw Lauxtermann.

Leerlingen die dhr. Van Bemmel als mentor hadden hebben vanaf 6 januari dhr. Water als mentor.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.P. van Bemmel