BNC lj 3T en 4T – Verplaatsen tentamenweek naar 23 januari 2020

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en aan alle leerlingen van klas 3A, 3B, 3C, 4A en 4B

 

 

Monnickendam, 26 november 2019

 

 

Betreft: Tentamen verplaatsen

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Vanwege het feit dat sommige leerkrachten door allerlei omstandigheden in tijdnood komen voor het tweede tentamen dit schooljaar, hebben we besloten het tentamen voor klas 3 en 4  te verplaatsen.

In plaats van op maandag 13 januari zullen de tentamens voor klas 3 en 4 daarom beginnen op donderdag 23 januari.

Het tentamenrooster zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Klaas Springer
Coördinator klas 3T en 4T
Bernard Nieuwentijt College Monnickendam