Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Studiedagen:

  • maandag 8 januari 2018
  • dinsdag 23 januari 2018 (extra ingepland)
  • vrijdag 23 februari 2018

   Herfstvakantie:
   23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

   Kerstvakantie
   24 december 2017 t/m 8 januari 2018 (8 januari studiedag)

   Voorjaarsvakantie
   26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

   Paasdagen
   Vrijdag 30 mei Goede Vrijdag en maandag 2 april Tweede Paasdag: school gesloten

   Meivakantie
   27 april 2018 t/m 13 mei 2018 (27 april Koningsdag)

   Hemelvaartsdag
   10 mei 2018, school gesloten

   Pinksterdagen
   20 en 21 mei 2018, school gesloten

   Zomervakantie
   21 juli t/m 31 augustus 2018

   Diverse activiteiten 2017 – 2018 (wordt gedurende het jaar verder aangevuld)

          • Na elke vakantie is de eerste schooldag huiswerkvrij
          • 13 september t/m 15 september 2017 Leerjaar 1 Texel
          • 19 september 2017 Contactavond ouders en mentoren Leerjaar 1, 2, 3
          • 21 september 2017 Wereld Vrede dag Leerjaar 1 en 2
          • 26 september 2017 Contactavond ouders en mentoren Leerjaar 4
          • 28 september 2017 Thema avond ouderraad (VERVALLEN)
          • 5 oktober 2017 Dag van de leeraar & Lustrum Zaam
          • 12 oktober 2017 Middag Ondernemersvereniging Leerjaar 3
          • 12 oktober 2017 schoolfotograaf
          • 6 november t/m 10 november 2017 Tentamenweek Leerjaar 4
          • 13 november t/m 17 november 2017 Werkweek Londen Leerjaar 4
          • 13 november t/m 17 november 2017 Beroepenstage Leerjaar 3 VMBO-T
          • 17 november 2017 Projectdag UNESCO Leerjaar 1, 2 en 3
          • 30 november 2017 Ouderavond mentoren