Hieronder staat het tentamenrooster voor klas 3T.

De tentamens worden gehouden in de gymzaal, Kijk-/Luistertentamens worden in een lokaal afgenomen.

Hieronder staat het tentamenrooster voor klas 4T.

De tentamens worden gehouden in de gymzaal, Kijk-/Luistertentamens worden in een lokaal afgenomen.