Start informatie ouders leerjaar 2, 3 en 4

Beste ouder/verzorger,
Ik heb goed nieuws: we zijn er bijna klaar voor om uw kind dinsdag op school te ontvangen en… hebben er zin in! Ik hoop dat u een goede zomer heeft gehad en dat uw kind uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

De roosters zijn klaar en zullen aan het eind van de middag onder DAGROOSTER op de website worden gepubliceerd.
Mevrouw Ingrid de Vries zal nog niet kunnen starten en mevrouw Sanne Baldee is nog met bevallingsverlof. Zij worden vervangen. Er starten drie nieuwe docenten die op het rooster van uw kind kunnen staan:
** Said el Kabir => SDKR, docent Aardrijkskunde, Economie en Rekenen
** Berrin Rona-Benz => BNBZ, docent Nask
** Bas Smits => BSSS, docent Wiskunde

We verwachten de leerlingen van leerjaar 2 dinsdag om 10.00 uur en de leerlingen van leerjaar 3 en 4 om 11.00 uur op school. Na een gezamenlijke start in de aula gaan de leerlingen met de mentor mee. De leerlingen hebben dinsdag een schooltas nodig met een agenda, laptop (met oplater) en etui.

In de eerste week hebben de leerlingen van leerjaar 1 op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend Cito-toetsen. In de tweede week zal er op woensdag, donderdag en vrijdag een aangepast rooster zijn vanwege de werkweek Texel voor de eerstejaars. Op dinsdagavond 19 september ontmoeten we elkaar op school, tijdens de kennismakingsavond met de mentor waarop u geïnformeerd wordt over het programma van dit schooljaar.

Ik wens u een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam