De regels van het BNC

Op het BNC gelden de volgende twintig schoolregels. Dat lijkt veel, maar eigenlijk staan er hele gewone gedragsregels die iedereen logisch vindt.

Op mijn school …

 • Ga ik met respect om met anderen.
 • Ga ik met respect om met de spullen van anderen.
 • Gedraag ik mij.
 • Kom ik op tijd in de les.
 • Ga ik tijdens de leswisseling of in de pauze naar het toilet, niet tijdens de les.
 • Volg ik de instructie van de docent op.
 • Heb ik altijd mijn laptop bij me.
 • Zorg ik er voor dat mijn laptop wordt gerepareerd als deze stuk is.
 • Heb ik mijn schoolspullen bij mij, dus ook een pen!
 • Verstoor ik de lessen niet.
 • Heb ik in de klas geen jas aan en geen muts of pet op
 • Bewaar ik mijn mobiele telefoon tijdens de lessen in mijn kluis. Als de telefoon nodig is voor lesdoeleinden geeft de docent dit vooraf aan.
 • Eet en drink ik niet in de lokalen.
 • Ruim ik mijn eigen rommel op.
 • Blijf ik zitten op mijn plek totdat de bel gaat.
 • Wordt op het terrein van de school en bij het hek niet gerookt .
 • Neem ik geen verdovende middelen, alcohol, wapens of vuurwerk mee.
 • Is de school niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van mijn spullen.
 • Meld ik mij af bij de administratie of conciërge als ik tussentijds weg moet.
 • Volg ik te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op.

Tijdens toetsen en tentamens geldt het volgende:

 • Ik vermijd tijdens een toets elke vorm van spieken en ik wek ook niet de indruk daartoe.
 • Tijdens een toets, en ook als ik klaar ben, ben ik stil zodat ik de anderen niet stoor.
 • Bij afwezigheid tijdens een toets maak ik zelf een afspraak bij de docent, om deze toets in te halen (dit kan ook na schooltijd). De gemiste toets wordt binnen twee weken ingehaald.
 • Voor dyslectische leerlingen gelden hiernaast nog aangepaste regels.
 • Een gemiste toets levert in Magister een 1,0 op (totdat de toets is ingehaald binnen de door de docent vastgestelde termijn, zie 3).
 • Een gemaakt werk kan niet lager becijferd worden dan 1,1.
 • Tijdens een tentamen schrijf ik met een blauwe of zwarte pen en gebruik ik geen typ-ex.
 • Ik mag tijdens examens en toetsen geen mp3-speler en/of mobiele telefoon bij mij hebben. Daarnaast neem ik mijn jas en tas niet mee de examenruimte in.
 • Tijdens toetsen en tentamens volg ik te allen tijde zonder commentaar de aanwijzingen en instructies van het personeel op.