De school is een oefenplaats voor leerlingen

Leren met en zonder laptop
Een groot deel van ons lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, maar ook een deel niet. De docent kiest voor de ideale mix van lesmateriaal, passend bij de groep en het onderwerp. Er is dus voldoende mogelijkheid voor differentiëren en variëren! Voor de meeste vakken geldt dat het tekstboek digitaal is en bij een aantal vakken is er naast het digitale werkboek ook een papieren werkboek. Ook hebben de leerlingen een schrift.

Magister
Het programma Magister staat centraal in ons onderwijs: hier zitten de lesmethoden in en de leerling kan hier o.a. huiswerk, behaalde cijfers en berichten van docenten vinden.

Ook ouders hebben een Magister-inlog, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de voortgang en resultaten van de leerling.

Begeleiding
Om onze leerlingen in staat te stellen het onderwijsprogramma te volgen en hierin succesvol te zijn, bieden wij de volgende begeleiding en ondersteuning aan:

  • Ondersteuning bij begrijpend lezen en spelling
  • Ondersteuning bij rekenen
  • Wekelijkse bijles in alle vakken
  • Huiswerkbegeleiding
  • Training Faalangst
  • Training Sociale vaardigheden

Onze school heeft een zorgcoördinator en een leerlingbegeleider. Tevens is er een begeleider Passend Onderwijs en een onderwijshulpverlener. Afspraken over ondersteuning en begeleiding worden in overleg met ouders gemaakt.