De deelraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De deelraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het bevoegd gezag, de directeur. De deelraad van het BNC bestaat uit vier teamleden, twee ouders en twee leerlingen.

 

Heeft u vragen aan de deelraad of wilt u meer informatie?

Mail naar deelraad@bnc.nu

 

Samenstelling huidige deelraad (2016/2017)

Teamleden:

Ilse Winters
Louise Zeeman
Wilma van Splunder
Jaap Tol

Ouders:

Marjolijne Mulders
Monique Julio

 

Leerlingen:

Winston Roos
David Booij