Problemen met het digitaal materiaal van Noordhoff

Beste ouder/verzorger,

 Bij een groot aantal vakken werken we met digitaal lesmateriaal. Dat heeft verschillende voordelen, maar maakt ook kwetsbaar. Zoals u wellicht ook in het nieuws heeft gezien, lukt het op het moment niet om al het digitaal lesmateriaal te benaderen. Voor nu geldt dat het lesmateriaal voor een aantal vakken wel en voor een aantal vakken niet benaderbaar is: een vervelende situatie. De oorzaak van dit probleem ligt helaas niet bij de scholen, maar buiten onze invloedssfeer. We hebben contact met de uitgeverijen en hopen dat zo spoedig mogelijk voor elk vak het probleem is opgelost. Tot die tijd wordt er onder andere met kopieën gewerkt, om achterstanden te voorkomen. Daarnaast was er vanmorgen een storing op de BOA-lijn, de internetverbinding waar wij op aangesloten zijn. Gelukkig was deze storing na de lunch weer opgelost.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

 Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

Uitwisseling Calvijn College 1c extra bericht

Beste ouders van 1C,

Zoals u al weet brengt 1C op donderdag 21 sep. de Wereld Vrede Dag door op het Calvijn College, Pieter Calandlaan 3 te Amsterdam.  Om 7.48 vertrekken we met bus 315 vanaf bushalte Pierebaan nabij het BNC, vervolgens reizen wij verder met de tram. Het is uiteraard belangrijk dat uw zoon/dochter op tijd bij de bushalte is en een ov-chipkaart bij zich heeft met voldoende saldo.

Mocht dit een grote omweg zijn, dan kan uw zoon/dochter ook direct naar Amsterdam Centraal komen. Mevrouw van Splunder staat om 8.00 te wachten bij de piano op het centraal station en vertrekt om 8.05 naar de tram.

Reist uw zoon/dochter direct van huis naar Amsterdam Centraal, dan horen wij dit graag uiterlijk woensdagmiddag vóór 17.00 uur per mail aan: w.van.splunder@bnc.nu.

Heb ik voor die tijd geen email ontvangen, dan ga ik ervan uit dat uw zoon/dochter meereist vanaf de bushalte bij school.

 

Alvast dank. Vriendelijke groet,

 

Wilma van Splunder

Mentor 1C

 

Texel en storm

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1,

In verband met de weersvoorspelling voor woensdag, donderdag en vrijdag heb ik het programma voor de woensdag iets aangepast. Op woensdag wordt windkracht 9 voorspeld en ik durf het niet aan om met 90 leerlingen over Texel te fietsen. De leerlingen zullen deze dag dan ook met een bus vervoerd worden op Texel. Vanaf woensdagavond zullen we echter wel weer de fiets gebruiken voor de verplaatsingen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind voldoende droge kleding en schoenen bij zich heeft. Het is als we gaan fietsen ook aan te raden om voor onderweg een droge set kleding mee te nemen in een plastic zak.

Voor de bootreis op woensdag is het ook handig om reisziektepilletjes in te nemen, want bij windkracht 9 zal het wel een beetje spoken. Gelukkig duurt het maar 20 minuten!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Boven

h.boven@bnc.nu

 

Start informatie ouders leerjaar 2, 3 en 4

Beste ouder/verzorger,
Ik heb goed nieuws: we zijn er bijna klaar voor om uw kind dinsdag op school te ontvangen en… hebben er zin in! Ik hoop dat u een goede zomer heeft gehad en dat uw kind uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

De roosters zijn klaar en zullen aan het eind van de middag onder DAGROOSTER op de website worden gepubliceerd.
Mevrouw Ingrid de Vries zal nog niet kunnen starten en mevrouw Sanne Baldee is nog met bevallingsverlof. Zij worden vervangen. Er starten drie nieuwe docenten die op het rooster van uw kind kunnen staan:
** Said el Kabir => SDKR, docent Aardrijkskunde, Economie en Rekenen
** Berrin Rona-Benz => BNBZ, docent Nask
** Bas Smits => BSSS, docent Wiskunde

We verwachten de leerlingen van leerjaar 2 dinsdag om 10.00 uur en de leerlingen van leerjaar 3 en 4 om 11.00 uur op school. Na een gezamenlijke start in de aula gaan de leerlingen met de mentor mee. De leerlingen hebben dinsdag een schooltas nodig met een agenda, laptop (met oplater) en etui.

In de eerste week hebben de leerlingen van leerjaar 1 op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend Cito-toetsen. In de tweede week zal er op woensdag, donderdag en vrijdag een aangepast rooster zijn vanwege de werkweek Texel voor de eerstejaars. Op dinsdagavond 19 september ontmoeten we elkaar op school, tijdens de kennismakingsavond met de mentor waarop u geïnformeerd wordt over het programma van dit schooljaar.

Ik wens u een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam

Start informatie ouders leerjaar 1

Beste ouders van leerjaar 1,
Spannend hoor: uw kind gaat volgende week voor het eerst naar de middelbare school. Ik hoop dat u een fijne zomer heeft gehad en dat uw kind zin heeft in volgende week. Wij hebben er in ieder geval wel zin in!

Maandag is iedereen vrij. Dinsdag is er een programma voor alle leerlingen. De leerlingen van leerjaar 1 starten om 9.30 uur in de kantine en gaan daarna samen met de mentor en de klas aan de slag met een introductieprogramma. Hiervoor zijn een rugzak, etui, agenda en laptop (met oplader!) nodig. In verband met de digitale Cito-toetsen die we als nulmeting afnemen, zullen de leerlingen onder begeleiding van hun mentor en de ICT-medewerker een programma downloaden. Dit programma is nodig om op de woensdag- donderdag en vrijdagochtend de digitale toetsen af te kunnen nemen. Indien u vragen heeft over het downloaden van het programma, kunt u contact opnemen met Cees Zeeman via c.zeeman@bnc.nu.

Het weekrooster wordt uiterlijk vandaag om 17.00 uur op onze website (http://bernardnieuwentijtcollege.nl) gepubliceerd, onder het tabblad DAGROOSTER.

Ik wens u een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam